Makhosi Udokotela Wesintu Emgugundlovu 0731826876

Additional Information
Service Provider
Lovespell Healings and Cast | Drbruhan
Rating: 0.00/5 - 0 votes
DR Bruhan
Tel: 073... Show
Email: Send message
432 church street,
Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal
South Africa
Service Description

Makhosi Udokotela Wesintu Emgungundlovu Woza uthole usizo
Ngamthinta kwinombolo
Noma umthumele umyalezo ku
sikuthandazele zonke izinkinga onazo zizoshbalala ngalendlela yomoya nangemithi yesizulu
izinkinga esizilaphayo
Tokoloshe,Umuthi wothando,
ukuthandeka kubathengi
iwoza woza ,ofuna abantwana,ukuwina icala woza ozothola enhlanhla
imali esheshayo
yeka ukuphuza nokubhema
wina amatender & loans ,
Buyisa isithandwasakho
Hola kabili
Ukubuyisa izinto ezintshontshiwe
Gudluza isitha
phelisa izikweletu
woza woza webhizininesi
likhuphuke
Thola ingane/umshado/umuzi/umusebenzi
ukuvimbela amasela
ekhayanabathakathi
umazibuthe wemali
umsebenzi ongapheli wabantu abadala
WOZA UZOTHOLA USIZO 1

Views : 3354
Recently listed services in category: Health & Beauty
Discussions in category: Health & Beauty
  • Record Not Found